poniedziałek, 12 marca 2012

Chatka Babuni PIEROGI yw un o gair pwysicaf pan ydyn ni'n siarad am fwyd Pwyleg. Wyt ti'n gallu bwyta pierogi gyda chig, caws, llysiau, siocled neu ffrwythau i mewn. Ti sy'n dewis!
Chatka Babuni (Tŷ nain), ar y Wrocławska stryd, yw'r lle mwyaf i trio nhw. 

Ond, yn arfer, mae Chatka Babuni yn llawn, rhaid i ti aros tua deugain munud am dy archeb di. 
Amynedda!  Mae'n werth aros! 

www.chatkababuni.com


If you ever find yourself in a dilemma whether to wait for a table in Chatka Babuni or look for other restaurants, do not hesitate: stay. No matter how long you have to wait, it is worth it. They have the best PIEROGI I've ever eaten (apart from those made by my mother, of course!).  The choice is incredible, the filling varies from meat, vegatables, fruits to chocolate and jams,  and they can be boiled or baked - it's up to you. They are really delicious...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz